Andreas Fogarasi: Bleibender Wert? Kooperation ›springerin‹, Kunsthaus Bregenz

Andreas Fogarasi: Bleibender Wert? Kooperation ›springerin‹, Kunsthaus Bregenz


04 | 02 - 09 | 04 | 2012
Bleibender Wert?  Kooperation ›springerin‹
Beteiligung Andreas Fogarasi

http://www.kunsthaus-bregenz.at/

Kunsthaus Bregenz
Karl Tizian Platz
Postfach 371
A-6900 Bregenz
T +43 5574 48594-0
F +43 5574 48594-8